уторак, 06. децембар 2011.

Poštovani prijatelji, zaljubljenici i poštovaoci stripa ZAGOR. Blog koji se nalazi pred vama je tu da bi vam predstavio knjigu ENCIKLOPEDIJA ZAGORIJANA koju sam napisao i uredio. U pitanju je enciklopedija o strip junaku Zagoru Te-Nej-u. U Enciklopediji su predstavljeni likovi i pojmovi koji se sreću u stripu u periodu od 1961. do 2007. godine, zaključno sa redovnim brojem 500. Uz 500 redovnih brojeva, obrađeno je i 18 Specijalnih izdanja, osam Almanaha i sedam Maxi Zagora, koji su u Italiji izašli do marta 2007.godine, kada je izašao i broj 500 redovne serije. Osim fiktivnih likova, u Enciklopediji su obrađeni i istorijski pojmovi, ličnosti i narodi koji se pojavljuju u stripu, a pažnja je posebno posvećena mitologiji i religiji. U skladu s time, Enciklopedija nije namenjena deci i mlađim čitaocima, već pasioniranim ljubiteljima stripa i kolekcionarima. Odrednice su poređane po abecednom redu, jer je Enciklopedija pisana latinicom. Fiktivni likovi su popisani imenom i prezimenom (ili samo nadimkom), dok su istorijske ličnosti popisane prezimenom i imenom. U Enciklopediji se mogu pronaći svi iole važniji likovi koji su se ikada pojavili u stripu Zagor, sa preciznom numerologijom svih pojavljivanja pojedinačnog lika. Enciklopedija je pisana na osnovu srpskohrvatskih, srpskih i hrvatskih prevoda stripa. Uz sve pomenuto, u Enciklopediji su pobrojani i svi izdavači Zagora u SFRJ, Hrvatskoj, SCG i Srbiji. Na kraju Enciklopedije se nalaze i bibliografija koju sam koristio, spisak skraćenica i popis svih izdanja.
Ideja za pisanje Enciklopedije se rodila u proleće 2009. godine, a rad na njoj je trajao od leta 2009. do jeseni 2011. godine. Tekst je završen u februaru ove godine, kada sam započeo kontakte sa potencijalnim izdavačima. Nažalost, knjige za sada nema u štampanoj formi, pa imate priliku da je vidite samo u elektronskoj, u PDF formatu. Moram da naglasim da je kompletna knjiga od 967 strana isključivo moje delo, pa vam skrećem pažnju na tehničke nedostatke koji su posledica rada u wordu i direktnog prebacivanja u PDF. Takođe, Enciklopedija nije lektorisana, pa se unapred izvinjavam zbog štamparskih, pravopisnih i stilskih grešaka na koje ćete naići.
ENCIKLOPEDIJA ZAGORIJANA je uneta u evidenciju o deponovanju autorskih prava u Zavodu za intelektualnu svojinu Republike Srbije pod rednim brojem 4793, broj predmeta A-31/2011/1 od 17.02.2011. godine. U skladu s tim vas obaveštavam da je štampanje iste bez dozvole autora kršenje autorskih prava.
Linkovi za skidanje su:

Voleo bih da mi zainteresovani kažu svoje mišljenje o Enciklopediji, kao i da mi daju sugestije kako bih ispravio greške koje sigurno postoje, a kako bi možda jednog dana ugledala svetlost dana u štampanoj formi.
S poštovanjem
Aleksandar Đukanović – Digging Bill
Istoričar iz Beograda